Suomalainen yrittäminen – tervetuloa sivustolle!

Tervetuloa tutustumaan suomalaiseen yritysmaailmaan. Artikkelikokoelmassamme suomalaista yrittämistä esitellään useasta eri näkökulmasta ja siten valotetaan yrittämisen kirjoa mielenkiintoisella tavalla. Tilastojen valossa tarkasteltuna pienyrityksiä on selvästi suurin osa suomalaisista yrityksistä. Lähes 90 prosenttia yrityksistä työllistää korkeintaan neljä henkilöä. Yli tuhat henkeä työllistäviä yrityksiä on ollut vain 112 kappaletta vuoden 2016 lopussa. Näiden ääripäiden välissä on henkilöstön määrällä mitattuna erikokoisia yrityksiä.

Tilastokeskuksen taulukkoa tutkiessa nousee esiin myös mielenkiintoinen seikka. Vaikka Suomi on teollistunut rajusti 60-luvun jälkeen, edelleen lukumääräisesti eniten on yrityksiä “Maatalous, metsätalous ja kalatalous” -nimikkeen alla, nimittäin 73 227 eli yli 20 prosenttia kaikista yrityksistä. Näistä kuitenkin suurin osa on pienyrityksiä, sillä sekä henkilöstömäärältään että liikevaihdoltaan selvästi suurin osuus on teollisuudella, vaikka toisaalta teollisuuslaitosten prosentuaalinen osuus on niinkin pieni kuin vajaa kuusi prosenttia.

Yritysten lukumäärä näyttää olevan hienoisessa nousussa. Kun lopettaneita yrityksiä vuonna 2016 oli 24 870, vastaavasti aloittaneita oli 28 533. Tämä kielinee noususuhdanteesta ja luottamuksesta talouden kehitykseen. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten taulukosta nousee esiin “Kuljetus ja varastointi”, jolla määrä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välillä on ero suomalaisen yritysmaailman trendiin, eli lopettaneita yrityksiä, yhteensä 1 243, on selvästi enemmän kuin aloittaneita, joita on 849. “Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus” sekä “Teollisuus” -nimikkeiden alla on myös enemmän lopettaneita kuin aloittaneita. Liikevaihdoltaan prosentuaalisesti selvästi suurimmat alat olivat “Teollisuus”, 31,4 % kaikkien yritysten yhteenlasketusta kokonaisliikevaihdosta, ja “Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus” vain hiukan edellä mainittua jäljessä 29,8 prosentillaan. Näiden jättiläisten jälkeen seuraavaksi suurimman alan osuus kokonaisliikevaihdosta on enää 8,5 % ja sen on saavuttanut “Rakentaminen”.

Kansainvälisyys suomalaisen yrittäjän pelastuksena

Suomalaiset yritykset ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä, mikä ei tietenkään ole ihme, ovathan suomalaiset markkinat pakostakin pienet. Toisaalta suomalaisten hyvä koulutustaso ja kielitaito edesauttavat kansainvälistymistä. Tämä on selvä kilpailuetu moneen isompaan ja kenties maantieteellisesti keskeisemmässä asemassa olevaan maahan.

Yllättävä ilmiö huomattiin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n selvityksessä vuonna 2015, missä huomattiin, että lamavuodet olivat edesauttaneet kansainvälistymistä saaden vuosina 2012–2014 jopa neljätuhatta pientä ja keskikokoista yritystä siirtämään toimintaansa ulkomaille. Näinhän rohkea yrittäjä tekee; mikäli kotimaan markkinat eivät vedä, siirrytään muualle. Syksyllä 2015 Suomessa oli noin 20 000 vientiyritystä, mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yrityksen kansainvälistyminen on paitsi riski myös suuri mahdollisuus, sillä vaikka potentiaalisia kilpailijoita on huomattavasti enemmän, niin on myös ostavia asiakkaita. Jaettavissa oleva kakku on paljon suurempi.

Suomi on korkean teknologian mallimaa

Hyvän koulutustason myötä Suomi on keskittynyt uuteen teknologiaan ja sen hyväksikäyttöön. Eeppiset mitat saavuttaneen teknologiajättiläisen Nokian romahdettua suuri joukko huippukoulutettuja ja kokeneita alan osaajia jäi työttömäksi, jotka alkoivat kehitellä omia yrityksiään. Tänä päivänä Nokian raunioilta ponnistaneita yrityksiä onkin runsaasti niin kotimaan kuin myös kansainvälisillä markkinoilla. Uuden teknologian tuomat yritysmahdollisuudet Suomen kaltaisessa teknologian innovatiivisessa ihmemaassa ovat käytännössä rajattomat ja kiinnostavat myös kansainvälisiä sijoittajia.

Tekniikka & talous -lehden mukaan Suomea arvostetaan kansainvälisesti korkean osaamisen maana ja sijoittajat ovat kiinnostuneita tuomaan rahojaan Suomen korkean teknologian yrityksiin. Kansainväliset sijoittajat tuntevat Suomen niin Slush-tapahtuman kuin eräiden kansainvälistä rahoitusta ansiokkaasti keränneiden yritysten ansiosta. Suomen pääomasijoitusten markkinoille näyttääkin olevan tulossa satojen miljoonien eurojen rahastoja ja useita, jopa kymmenen miljoonan sijoituksia lienee lehden mukaan parhaillaankin valmistelussa.

Yrityskulttuuri

Yrityskulttuurilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kohtaavat esimerkiksi käyttäytymisnormit, arvot, ja toimintatavat. Yrityskulttuuriin vaikuttaa olennaisesti myös maa, jossa yritys toimii. Kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä saattavat olla tervehtiminen ja puhuttelu. Myös johtamistapa sekä virallinen ja epävirallinen hierarkia, kokouskäytännöt, tiedotuspolitiikka ja useat muut seikat muodostavat yrityskulttuurin.

Yrityskulttuuri kehittyy pitkän ajan kuluessa ja on jatkuvassa muutosprosessissa. Yrityskulttuuria ohjataan jonkin verran myös virallisilla määräyksillä, mutta kokonaisuus muodostuu monen eri seikan yhteen sovittamisesta. Artikkeli “Yrityskulttuurin erot eri maissa” kertoo tästä ilmiöstä, ja myös “Suomalaisyritysten kansainvälistymisen haasteet” koskettelee aihetta. Jo niinkin lähellä kuin Ruotsissa yrityskulttuuri on erilainen kuin Suomessa, vaikka globalisaation myötä naapurimaiden yrityskulttuurit ovat lähentyneet toisiaan erojen ollessa aiemmin hyvinkin suuria. Suomen sisällä yrityskulttuuri on hyvinkin monimuotoista painottuen kuitenkin viihtyvyyteen, jopa olohuonemaisiin toimistoihin ja etätyön jatkuvasti kasvavaan osuuteen.

Yrittäminen ympäri Suomen

Suomalainen yrittäminen on virkeää ja kasvuhakuista ympäri Suomen. Myös pieniltä paikkakunnilta kansainväliseen menestykseen kasvaneiden yritysten, niin pienten kuin suurten, menestystarinoita riittää kerrottavaksi maanlaajuisesti. Suomesta yritykset hakeutuvat kansainvälisille markkinoille, mutta toisaalta niin ulkomaalainen raha kuin ulkomaalaiset yrittäjät ja myös matkailijat ovat löytäneet Suomen markkinat.

Start up – yrityksiä nousee kuin sieniä sateella. Yritystapahtumia järjestetään suurissa kaupungeissa, mutta myös maaseudulta löytyy lähes joka kunnasta yritysasiamies, jonka kanssa voi käydä läpi juuri kyseisen seudun mahdollisuuksia. Yrityksen perustaminen Suomessa on helppoa, sillä koko prosessin voi hoitaa verkossa. Nämä verkkosivut antavat hyvän kokonaiskuvan yrittämisestä Suomessa ja myös suomalaisista yrityksistä kansainvälisissä yhteyksissä, ja sivusto kertoo niin haasteista kuin onnistumisistakin. Suomalainen yrittäjä on alansa ja yrityksensä osaaja, oli hän sitten pienemmän tai suuremman yrityksen ohjaksissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *