Tunnetuimmat business-gurut parrasvaloissa

Nykypäivänä suurten yritysten keuloina toimivat johtajat ovat usein myös mediassa näkyviä persoonia. Näitä business-guruja yhdistää johtajana toimimisen lisäksi myös ennakkoluulottomat, vaikutusvaltaiset ideat ja erilaiset bisnekseen liittyvät teoriat. Sanana business-guru juontaa 1960-luvulle, kun sitä käytettiin ensimmäisen kerran Business Week -nimisessä lehdessä, joka tunnetaan nykyisin nimellä Bloomberg Businessweek. Sittemmin sana on yleistynyt käytössä. Varsinaista määritelmää business-gurulle ei kuitenkaan ole, ja se, ketkä kaikki luetaan varsinaisiksi business-guruiksi, on vaihdellut ajan myötä.

Kun business-guru sanaa ei tarkasti ole määritelty, ei voida myöskään luoda varsinaista listaa, jossa olisi kaikki tuon tittelin alle kuuluvat henkilöt. Usein listoilta on löytynyt kuitenkin niin sanottu ”Famous Five”, joka koostuu viidestä maailmaan 1900-luvulla vaikuttaneesta businessmiehestä. Famous Fiven muodostavat Frederick Winslow Taylor, Michael Porter, Alfred Sloan, Peter Drucker ja Douglas McGregor. Ajan myötä on kuitenkin noussut esiin uusia business-guruja, joista osasta on myös muodostunut median rakastamia persoonia. Nämä henkilöt tunnetaankin laajasti myös business-maailman ulkopuolella.

Richard Branson

Ensimmäisenä tämän päivän median suosimista business-guruiksi luettavista henkilöistä voidaan mainita Sir Richard Branson. Maailmanlaajuisesti tunnetusta Virgin-brändistä tuttu Brandson on kotoisin tavallisesta englantilaisesta perheestä. Opiskeluaikoinaan hän ei menestynyt koulussa ja jättikin opiskelut kesken ollessaan vasta 16-vuotias. Tämä ei kuitenkaan estänyt miehen menestymistä businessmaailmassa. Lopetettuaan koulun hän perusti ensin nuorisokulttuurilehden, josta sitten päätyi perustamaan musiikkialbumeiden postimyyntiin erikoistuneen Virgin Mail Order Records -yrityksen. Tämä oli myös Bransonin ensimmäinen Virgin-nimeä kantanut yritys.

Virgin nimen taustalla oli viittaus Brandsonin kokemattomuuteen vaativalla business-alalla. Tästä huolimatta yritys menestyi hyvin, ja vuonna 1972 Brandson perusti Virgin Records -levy-yhtiön, joka toimi myöhemmin muun muassa Sex Pistolsin sekä The Rolling Stonesin kanssa. 1984 Brandson osti enemmistön osakkeita lentoyhtiöstä. Tästä sai alkunsa nykyisin kenties monialayritys Virginin tunnetuin liiketoimintamuoto, Virgin Atlantic Airways. Sittemmin Brandson on keskittynyt erityisesti avaruusmatkailun kehittämiseen. Branson on hyvä esimerkki siitä, miten yksi ihminen on pystynyt rakentamaan useilla eri aloilla toimivan yritysimperiumin.

IT-maailman Bill Gates ja Steve Jobs

Toinen tämän päivän tunnettuihin business-guruihin lukeutuvista henkilöistä on IT-maailmaa aikanaan kehittänyt sekä mullistanut liikemies Bill Gates. Yhdysvaltalainen Gates perusti Microsoftin vuonna 1975. Ennen perustamistaan Gatesilla oli jo vahva tausta ohjelmoinnista, josta hän oli ollut hyvin kiinnostunut jo kouluaikoinaan. 1900-luvun lopun nopea teknologinen kehitys siivitti Microsoftin kasvua, ja jo kuusi vuotta yrityksen perustamisen jälkeen se teki 16 miljoonan dollarin liikevaihtoa. Yritystoiminnan lisäksi Gates tunnetaan tietoyhteiskuntaa käsittelevistä kirjoistaan sekä hyväntekeväisyystyöstään.

IT-maailmassa vaikuttaneista business-guruista on luonnollisesti mainittava myös Applen perustaja sekä pitkäaikainen toimitusjohtaja Steve Jobs. Jobs perusti Applen Steve Wozniakin kanssa vuonna 1976 tarkoituksena luoda henkilökohtainen kotitietokone, joka olisi käyttöliittymältään graafinen aikaisemman koodin kirjoittamisen sijaan, ja näin hyvin helppokäyttöinen. Apple myös toi markkinoille värinäytön huomattavan aikaisin. Jobs tunnettiin hyvien esiintymistaitojensa ohella myös visionäärinä, jolle mikään ei ollut mahdotonta. Jobsin hyvin innovatiivisilla visioilla oli toisaalta kääntöpuolena hyvin vaativa johtamistapa, jossa ’ei’ ei kelvannut vastaukseksi.

Jeff Bezos

Vuonna 2017 maailman rikkaimmaksi ihmiseksi Bill Gatesin ohi nousi yhdysvaltalainen Jeff Bezos. Amazon.com-verkkokaupan vuonna 1994 perustanut Bezos on noussut tänä päivänä yhdeksi modernin businessmaailman kärkinimistä. Amazonin ohella Bezos on tunnettu muun muassa Amazon Kindle -lukulaitteesta, jonka ansiosta Bezos palkittiin Innovation Award -palkinnolla vuonna 2011 The Economist -lehden toimesta. Lisäksi arvostettu Time-lehti valitsi jo vuonna 1999 Bezosin vuoden henkilöksi. Nykyisin Bezos omistaa Amazonin ohella muun muassa suositun The Washington Post -lehden yksityishenkilönä.

Bisnestensä ohella Bezos on tunnettu erityisesti erilaisista sekä menestyneistä hallintastrategioistaan (eng. Management Strategies). Lisäksi Bezos on saanut mainetta hyvin kilpailuhenkisestä luoneesta ja halusta voittaa. Häntä on kuvailtu Steve Jobsin tavoin hyvin suorasanaiseksi ja vaativaksi. Amazonin toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana toimiva Bezos on tunnettu myös johtajuuteen liittyvistä ajatuksista sekä teorioista. Amazonilla käytetäänkin 14 johtamisperiaatetta (eng. Leadership Principles) jokapäiväisissä tilanteissa. Nämä periaatteet löytyvät suoraan myös Amazonin nettisivujen kautta, missä ne ovat kaikkien luettavissa.

Muhammad Yunus

Business-gurujen joukkoon kuuluu runsain mitoin myös julkisuudessa tuntemattomia henkilöitä. Yksi tämän päivän merkittävimmistä business-guruista onkin Bangladeshista kotoisin oleva Muhammad Yunus, joka on tunnettu pankkiirina sekä ekonomistina. Yunus on luonut nykyisin hyvin tunnetun mikroluoton käsitteen. Lisäksi Yunus on perustanut Grameen Bankin, johon liittyvästä työstä hänet palkittiin vuonna 2006 Nobelin rauhanpalkinnolla. Nobelin lisäksi Yunus on saanut lukuisia muita palkintoja ja tunnustuksia, muun muassa sosiaalisista sekä taloudellisista innovaatioistaan, ja rauhan edistämiseen pyrkivistä toimistaan.

Tämän päivän business-gurut

Sitä, ketkä varsinaisesti ovat luettavissa business-guruiksi, ei voida virallisesti määritellä, sillä käsite on hyvin avoin ja tulkinnanvarainen. Tänä päivänä kuitenkin useat business-guruiksi luokiteltavissa olevat innovatiiviset sekä vaikutusvaltaiset johtajat ovat perinteisen businessmaailman lisäksi mediasta tuttuja kasvoja suurelle yleisölle. Media on luonut uuden tavan näille henkilöille jakaa innovatiivisuuttaan ja ajattelutapaansa yhä laajemmalle. Business-guruihin lukeutuvat tänä päivänä muun muassa suuret IT-johtajat Bill Gates ja Jeff Bezos. Luonnollisesti gurujen joukkoon mahtuu laaja skaala myös suurelle yleisölle tuntemattomia nimiä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *