Yrittäjäksi ryhtyminen Suomessa

Yrittäjyys voi olla yksi hienoimmista päätöksistä ihmisen työelämässä. Yrittäjänä on mahdollista toteuttaa itseään ja rakentaa jotakin ainutlaatuista. Suomessa yrittäjäksi ryhtyminen ei ole vaikeaa, vaikka huomioitavia asioita on paljon. Onneksi erilaiset järjestöt ja yhteisöt tarjoavat apua sekä neuvoja. Ikä ei rajoita yrittäjäksi ryhtymistä, sillä on monenlaisia aloja, joissa voi menestyä. Eläkeiässäkin voi ryhtyä pieneen sivutoimiseen liiketoimintaan harrastuksena tai oman taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Sen lisäksi yrittäjyys kiinnostaa Suomessa yhä enemmän nuorempaa sukupolvea.

Suomessa yrittäjyyttä ei nähdä vieläkään kovin positiivisessa valossa, ja yrittäjän elämä kuvitellaan erittäin vaikeaksi. Yrittäjyydessä on tietysti omat haasteensa, mutta Suomi tarjoaa suhteellisen hyvät olosuhteet oman liiketoiminnan kehittämiseen varsinkin silloin, kun yrittäjällä on tarpeeksi pohjatietoa ja hänen odotuksensa ovat realistiset. Kaikista riskeistä huolimatta palkinnot yrittäjyydessä ovat mahtavat. Ihminen on yrittäjänä oman elämänsä herra, ja hän pystyy päättämään monista tärkeistä asioista. Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi yrittäjyyttä ja siihen liittyviä seikkoja.

Yrittäjyys Suomessa

Kuten johdannossa jo mainittiin, mielenkiinto yrittäjyyttä kohtaan on kasvamassa Suomessa. Se näkyy erityisesti nuorten keskuudessa, ja viime aikoina Suomesta on noussut useita onnistuneita Startup-yrityksiä, jotka ovat jopa nousseet kansainväliseen suosioon. Vaikka nykypäivän taloudellinen tilanne on haastava, yrittäjyys tarjoaa hyvän vaihtoehdon itsensä työllistämiselle. Esimerkiksi monelle irtisanotulle työntekijälle yrittäjyydestä on tullut mieleinen vaihtoehto. Suomessa on tällä hetkellä paljon vanhoja yrityksiä, joilla ei ole liiketoiminnan jatkajaa. Yrittäjyydelle on Suomessa iso tarve jo pelkästään tämän takia.

Suomea odottaa sukupolvien vaihdos, jossa suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Tämä tarkoittaa, että suuri määrä työpaikkoja vapautuu, ja niihin tarvitaan nuoria tekijöitä. Tämä koskee myös yrittäjyyttä. Suomessa yrittäminen on suhteellisen turvallista, ja tästä syystä se on yksi parhaista maista aloittaa oma liiketoiminta koko maailmassa.

Suomessa on tiukka lainsäädäntö, ja tämä vaati uudelta yrittäjältä perusteellisen selvitystyön ennen liiketoiminnan aloittamista. Tämä koskee melkein kaikkia aloja, ja esimerkiksi ravintola-alalle tarvitaan erilaisia lupia.

Yrittäjyyden myytit

Moni voi ajatella, että yrityksen aloittaminen vaatii suuria investointeja. Tämä kuitenkin vaihtelee merkittävästi erilaisista liikeideoista ja toimialoista riippuen. Esimerkiksi palvelualoilla toimivat yrittäjät myyvät omaa osaamistaan, eikä heidän tarvitse sijoittaa kovin paljon rahaa. On toki tärkeää varata hyvä alkupääoma toiminnan aloittamista varten, koska yrityksen perustamisen alkuvaiheessa tulot voivat jäädä pieniksi. Yrittäjällä on myös mahdollisuus samoihin sosiaalietuihin kuin muillakin työntekijöillä työelämässä. Pääerona on se, että yrittäjän tulisi itse huolehtia omasta sosiaaliturvasta ja sen tasosta.

Yrittäjät tekevät keskimääräisesti pidempää työpäivää kuin muut palkansaajat. Tästä huolimatta yrittäjyys voi olla työhyvinvoinnin kannalta parempi vaihtoehto, sillä yrittäjä voi itse rytmittää työpäivänsä. Esimerkiksi luovilla aloilla voi tehdä työtä silloin, kun itsellä on luova fiilis ja ideat syntyvät helpommin.

Yrittäjyyttä voi myös ihan hyvin vain kokeilla, ja uran suunnan voi vaihtaa tarvittaessa takaisin palkansaajaksi. Usein kuitenkin käy niin, että kun yritystoiminnan saa hyvin käyntiin, moni ei ole enää valmis palaamaan takaisin.

Voiko minusta tulla yrittäjä?

Periaatteessa kenestä tahansa voi tulla yrittäjä. Joillekin se voi olla kutsumus, tai siihen voi päätyä sattuman kautta. Sen lisäksi monelle yrittäjyys voi olla paras vaihtoehto toteuttaa itseään ja päättää omasta elämästään.

Oman yrityksen aloittamiseksi tarvitaan alussa liikeidea, joka voi olla mikä tahansa. Liikeidea voi liittyä esimerkiksi oman osaamisen kaupallistamiseen, tai se voi olla jo valmis idea. Joka tapauksessa tärkeintä on intohimo ja halu luoda tai rakentaa jotakin uutta omalla tavalla.

Yrittäjiä pidetään rohkeina ihmisinä, mutta käytännössä se voi olla yksinkertaisesti oman elämän hallitsemista. Yrittäjän tärkeisiin taitoihin kuuluvat esimerkiksi yhteistyötaidot, avoimuus ja täsmällisyys. Tämä johtuu siitä, että yrittäjä tarvitsee asiakkaita ja yhteistyökumppaneita liiketoiminnan kasvattamiseen. Sen lisäksi yrittäjän ehkä tärkein ominaisuus on usko omaan tekemiseen ja onnistumiseen. Taloustilanne voi vaihdella erittäin paljon, mutta jos yrittäjä uskoo omaan ideaansa, se voi kukoistaa kaikenlaisissa olosuhteissa. Todellisuudessa yrittäjäksi ryhtyvät hyvin erilaiset persoonat, joten sinäkin voit olla yksi niistä.

Vinkkejä aloittavalle yrittäjälle Suomessa

Hyvä vinkki aloittavalle yrittäjälle on osata hyödyntää tilaisuus liiketoiminnan perustamiselle. Yritystä ei kannata kuitenkaan perustaa hetken mielijohteesta, vaan siihen on tehtävä kunnon suunnitelma. Yrittäjän on luotava hyvä verkosto, jonka avulla hän pystyy menestymään. Hyvien yhteyksien luomista voi aloittaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen liiketoiminnan aloittamista.

Tärkein vinkki kaikille yrittäjille on, että on muistettava huolehtia itsestään. Työelämä saattaa viedä suuremman osan ihmisen arjesta, mutta oma hyvinvointi on siitä huolimatta kaikista tärkeintä.

Yhteenveto

Yrittäjyyden suosio Suomessa on kasvamassa, ja se koskee varsinkin nuorempaa sukupolvea. Maata odottaakin suuri sukupolvien vaihdos, jonka johdosta yrittäjyyden pariin tarvitaan entistä enemmän tekijöitä. Oman yrityksen aloittaminen ei välttämättä vaadi kovin suuria kuluja, ja se voi tarjota todella hyvät mahdollisuudet itsensä toteuttamiselle. Yrittäjäksi voi ryhtyä melkein kuka tahansa, jolla on sopiva liikeidea ja intohimo menestyä tietyllä alalla. Yrittäjän on kaikesta menestyksestä ja kiireestä huolimatta muistettava huolehtia itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *