Yrityksen kansainvälistyminen on tätä päivää

Yritysten kansainvälistyminen näkyy kenties selvimmin suomalaisten kaupunkien keskustoissa. Ihmiset ostavat vaatteita ruotsalaisesta H&M:stä ja käyvät lounaalla paikallisessa, mutta yhdysvaltalaisessa, McDonald’s-ravintolassa. Samalla he kuuntelevat musiikkia niin ikään amerikkalaisella, mutta Aasiassa kootulla iPhonella, saksalaisten Sennheiser-kuulokkeiden avustuksella.

Kansainvälistyminen on enemmän kuin normaalia, ja se on joillekin yrityksille jopa elinehto. Tämä koskee varsinkin suomalaisia yrityksiä, joille kotimaiset markkinat ja niiden kasvumahdollisuudet ovat pienet. Jopa uuden suomalaisyrityksen on syytä suunnata katseensa ulkomaille heti alkuun ja tähdätä kansainvälisille vesille.

Kansainvälistymisessä erilaisilla jakelukanavilla on suuri rooli, sillä niiden avulla tuotteet lopulta päätyvät lopullisille asiakkaille. Koska yritys ei tunne uusien markkinoiden jakelukanavia, sen täytyy alussa tehdä laaja tutkimustyö. Yrityksen on myös päätettävä, minne se haluaa lopulta mennä, ja miten se toteutetaan.

Yrityksellä on lopulta paljon erilaisia tapoja suunnata uusille markkinoille. Lisäksi yritys voi yhdistellä eri tapoja tai valita sopivin vaihtoehto juuri kyseisille markkinoille. Seuraavaksi käydään yrityksen kansainvälistyminen tarkemmin läpi.

Mistä aloittaa, kun yritys haluaa kansainvälistyä?

Ennen varsinaisen kansainvälistymisen aloittamista yrityksen kannattaa tehdä perusteellinen analyysi uusista markkinoista ja omista mahdollisuuksistaan. Uuden markkinan paikallinen kulttuuri voi nimittäin olla täysin erilainen, ja kohdemaassa voidaan toimia täysin eri tavoilla. Kaikki tämä pitäisi osata rakentaa omien tuotteiden tai palvelujen tueksi, jotta yrityksellä olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet menestyä. Tärkeimmät kysymykset liittyvät oman tuotteen tai palvelun markkinapotentiaaliin ja siihen, mikäli niille on ulkomailla kysyntää. Alussa yrityksen täytyy myös osata varautua suuriinkin investointeihin.

Kansainvälistyminen saattaa alussa kuluttaa reilusti yrityksen varoja ilman, että investoinnit tuottaisivat vielä mitään. Tästä johtuen yrityksen on arvioitava rehellisesti omat taloudelliset resurssinsa. Sen lisäksi organisaation on mietittävä, mikäli heiltä löytyy tarpeeksi tietotaitoa ja halua prosessin onnistumiseksi.

Uusille markkinoille tähtäävä yritys voi alussa vierailla erilaisilla messuilla tekemässä taustatutkimusta ja jutella potentiaalisille asiakkaille. Hyvä markkinoiden kartoitus on avain yrityksen onnistuneelle kansainvälistymiselle. Tähän voi saada apua myös ulkopuolisilta konsultointiyrityksiltä, jotka tuntevat paikalliset markkinat ja potentiaaliset ostajat paremmin.

Miksi yrityksen kannattaa kansainvälistyä?

Moni saattaa ajatella, että kansainvälistyminen on vain suurten yritysten juttu. Nykyään kuitenkin yhä useampi kansainvälistyvä yritys on joko pieni tai keskisuuri. Suomalaisten yritysten kannalta Eurooppaa voidaan pitää EU-jäsenyyden ansiosta jopa kotimarkkinoina. Sen sijaan viereiset suuret Venäjän markkinat tarjoavat paljon mahdollisuuksia melkein kaikille toimialoille.

Prosessin käynnistäminen voi olla yritykselle haasteellista, mutta samalla se voi tarjota erittäin hyvät puitteet toiminnan laajentamiseksi. Prosessi voi nimittäin kasvattaa yrityksen liikevaihtoa tai sen markkinaosuutta.

Yksi tärkeä kansainvälistymisen hyöty varsinkin suomalaisille yritykselle on, että riippuvuus kotimaan pienistä ja ailahtelevista markkinoista vähenee. Tämä mahdollistaa yrityksen uuden tukijalan rakentamista, joka tukee sitä suhdanteiden aikana. Kansainvälistyminen myös antaa mahdollisuuden olla kilpailijoiden edellä ja parantaa yrityksen omaa kannattavuutta. Sen lisäksi uusien markkinoiden erilainen osaaminen ja uudenlaiset innovaatiot tuovat omia mahdollisuuksia. Samalla yrityksen brändi ja sen arvo voi kasvaa, josta on myös hyötyä kotimaisilla markkinoilla. Kansainvälistyminen on kokonaisuudessa yksi tapa rakentaa yrityksen menestystarinaa.

Kansainvälistymisen yleisimmät haasteet

Kansainvälistyminen voi olla erittäin hyvä tapaa parantaa yrityksen kannattavuutta, mutta siinä on myös omat haasteensa. Usein uusille markkinoille lähtevä yritys olettaa, että ulkomaan markkinat ovat samanlaiset kuin kotimaan vastaavat. Kuvio voi johtaa siihen, ettei uusia markkinoita tutkita tarpeeksi. Erilaiset tärkeät seikat kuten uusi kulttuuri, kilpailijat ja toisenlaiset prosessit jäävät tällöin huomioimatta. Toisena yrityksen haasteena on omien aikaresurssien rehellinen arviointi. Monesti yritys voi aliarvioida omat aikaresurssinsa ja yrittää toteuttaa kansainvälistymisen liian nopeasti.

Yrityksen kansainvälistymiseen käytettävät kulut saattavat tulla yllätyksenä. Kansainvälistyminen on iso prosessi, ja se tietää ylimääräisiä maksuja, kuten matkakuluja. Yrityksen on tällöin budjetoitavaa tarkasti kaikki mahdolliset prosessista johtuvat menot. Uudet markkinat voivat vaatia uudenlaisia liiketoimintamalleja, ja yrityksen on varauduttava tähän. Kotimarkkinoilla toimiva malli ei välttämättä käy naapurimme Venäjän markkinoilla. Tämä voi näkyä esimerkiksi erilaisissa toimituskäytännöissä, kumppanuksissa ja asiakkaiden käyttäytymisessä. Yrityksen on tiedostettava nämä monenlaiset haasteet, jotta uudelle markkinalle siirtyminen onnistuisi sulavasti.

Minne suunnata katse?

Maantieteellisesti lähellä olevat alueet ja maat ovat suomalaisille yrityksille kelpo kohde. Näiden alueiden lainsäädäntö on samantyyppinen, ja varsinkin EU:n sisällä vienti ja tuonti on vapaata. Sen lisäksi kansainvälistymiselle löytyy paljon tukea ja tietoa näistä kohteista. Pienenä yrityksenä voi olla vaikeaa lähteä esimerkiksi Keski-Euroopan markkinoille, jossa on paljon tarjontaa ja kova kilpailu. Kiinan isot markkinat voivat tarjota paljon mahdollisuuksia melkein kaikenlaisille yrityksille. Naapurimaa Venäjän markkinat sen sijaan ovat suuri potentiaali, mutta maan talous voi ailahdella herkästi.

Onni suosii rohkeaa

Yritysten kansainvälistyminen on nykyään tavallinen näkymä, johon osallistuvat sekä suuret että pienet yritykset. Ennen uusille markkinoille lähtemistä yrityksen kannattaa käyttää aikaa kohdemaan tutkimiseen. Hyvä valmistautuminen varmistaa, että yritys selviää kansainvälistymisen haasteista voittajana ja sen liikevaihto kasvaa. Suomalaisille yrityksille kansainvälistyminen voi jopa olla ainoa avain menestykseen pienten kotimaan markkinoiden takia. Lähialueiden markkinat tarjoavat suomalaisille hyvät mahdollisuudet tuotteiden ja palvelujen vientiin. Myös eksoottisempi Aasia tai Venäjä voivat toimia hyvinä markkinakohteina ja tuoda menestystä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *