Yritysmaailman tapahtumien järjestäminen Suomessa

Nykypäivän teknologisesta kehityksestä huolimatta erilaiset yritystapahtumat auttavat yrityksiä ylläpitämään ja luomaan omia asiakassuhteitaan. Kasvokkain tapahtuvalle vuorovaikutukselle ei ole vieläkään löydetty korvaajaa digitaalisesta murroksesta huolimatta. Yritykset ovat maailmanlaajuisesti valmiita matkustamaan ja verkostoitumaan erilaisissa alojen tapahtumissa.

Globaaleilla markkinoilla yritystapahtumien liiketoiminnan uskotaan olevan miljardien eurojen arvoista. Erilaisten yritystapahtumien hyödyntämisellä olisi myös Suomen taloudelle erittäin positiivinen vaikutus. Suomi tarjoaa hyvät puitteet tapahtuma-alan toiminnalle, koska täältä löytyy osaamista, hyvät liikenneyhteydet ja sopivat tapahtumapaikat.

Suomi onkin ollut jatkuvasti maailman 20 eniten järjestökongresseja järjestävän maan listalla. Suomi on tapahtumamaana erittäin mielenkiintoinen, sillä Suomea ei tunneta niin paljon ulkomailla moniin muihin maihin verrattuna. Tämä mahdollistaa maan markkinoinnin eksoottisena elämyksenä osallistujien houkuttelemiseksi. Suomella on hyvät edellytykset tulla vielä suuremmaksi yritystapahtumamaaksi. Alalla on kuitenkin tällä hetkellä suuri ongelma, ja se on liian alhaiset kotimaiset investoinnit. Sen lisäksi hotellikapasiteettia tulisi parantaa, jotta maassa voisi järjestää vielä isompiakin tapahtumia.

Mitä ovat yritystapahtumat?

Yritystapahtumassa tietyn alan monet ammattilaiset kokoontuvat yhteen, luovat asiakassuhteita ja esittelevät liiketoimintaansa. Se on luonnollinen tapa tutustua muihin alan tekijöihin ja tavoittaa uusia yhteistyökumppaneita. Vaikka nykypäivänä suurin osa vuorovaikutuksesta tapahtuu esimerkiksi verkon välityksellä, sillä ei voi kuitenkaan korvata aitoa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tutkimusten mukaan vain noin 7 % ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on sanallista. Näin ollen noin 93 % kommunikaatiosta on mahdollista viestittää vain kasvokkain. Tämä asettaa omia rajoituksia verkon kautta tapahtuvalle viestinnälle.

Yritystapahtumat ovat siinä mielessä ehkä kaikista suotuisin tilaisuus luoda uusia kontakteja omalla alalla, ja samalla nähdä sen kehitys. Erilaiset tapahtumat ovat yritykselle hyvä keino tulla muistetuksi ja saada oman brändinsä tunnetummaksi.

Suomessa toimii paljon yrityksiä, jotka voivat myös luoda asiakkaan toivomia tapahtumia. Hyvin organisoidut yritystapahtumat jäävät asiakkaiden mieleen ja luovat positiivisen kuvan itse järjestävästä tahosta. Kaiken edellä mainitun hyödyn lisäksi yritystapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia yhdistää työ ja huvi.

Yritystapahtumat ovat maailmanlaajuisesti suuri bisnes

Maailman johtavissa tapahtumamaissa tapahtumateollisuudella on erittäin suuri taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Erilaiset yritystapahtumat toimivat keskeisenä alustana talouden kehitykselle ja innovaatioiden vauhdittamiselle. Yhdysvalloissa vuosittaisen tapahtumateollisuuden arvon uskotaan olevan noin 280 miljardia dollaria. Tapahtumien tuottaman arvon laskeminen voi olla kuitenkin hankalaa, sillä ala on melko uusi ja vaikeasti määriteltävissä.

Erilaisilla tapahtumilla voi olla monenlaisia vaikutuksia järjestävän maan taloudelliseen kehitykseen. Sen lisäksi tapahtumasta johtuvien liiketoiminnan tulosten kehityksiä voi olla vaikea arvioida ja todentaa.

Kongressit ja tapahtumat ovat mielenkiintoinen ala, koska sen ansiosta hyötyvät myös useat muutkin alat. Näihin aloihin kuuluvat mm. matkailu- ja ravintoala. Tapahtumavieraat yleensä käyttävät paljon enemmän euroja henkilöä kohti verrattuna esimerkiksi tavallisiin turisteihin. Nykypäivän digitaalisuuden ansiosta tapahtumien markkinointi saa sen lisäksi uuden ulottuvuuden ja muuttuu tehokkaammaksi. Uusien tapahtumavieraiden saaminen on näin merkittävästi helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Suomella on siis maana paljon hyviä syitä panostaa yritystapahtumien järjestämiseen ja niiden kehittämiseen.

Suomi yritystapahtumien järjestäjänä

Vuonna 2017 Suomessa järjestettiin enemmän kongresseja kuin ikinä aikaisemmin. Vuoden aikana maassa pidettiin mm. yhteensä 791 kansainvälistä järjestökongressia, joissa kävi huikeat 110 000 tapahtumakävijää. Kasvua vuoteen 2016 verrattuna oli yli 20 %, mikä on erinomainen lukema Suomen kokoiselle maalle. Suurin osa tapahtumista järjestettiin pääkaupunkiseudulla, missä eniten kasvua oli Helsingissä ja Espoossa. Kongressit työllistävät paljon eri aloja ja vaativat onnistuakseen monen ihmisen työpanoksen. Sen lisäksi kyseiset tapahtumat ovat taloudellisesti erittäin merkittäviä.

Suomella on jo tällä hetkellä erinomaiset olosuhteet erilaisten yritystapahtumien järjestämiseen. Koska tapahtumia järjestetään joka alalla, sillä on jatkossakin hyvät kasvumahdollisuudet. Itse yritystapahtuman yhteydessä on usein myös muita erilaisia työpajoja ja tutustumiskäyntejä. Tämä mahdollistaa sen, että Suomi tulee laajemmin tutuksi maailmalla. Vieraat vievät kokemuksia eteenpäin omiin maihinsa ja näin vahvistavat Suomen brändiä kansainvälisillä markkinoilla. Tämä kaikki edistää uusia liiketoimintoja ja luo mahdollisuuksia yhteistyölle. Nykyisessä kansainvälisessä liike-elämässä Suomen erottuminen joukosta on tärkeää.

Yritystapahtumien Suomen tulevaisuus

Suomen uskottavuutta tapahtumamaana on vielä vahvistettava. Maassa on pystyttävä keskustelemaan tapahtumateollisuuden laaja-alaisesta vaikutuksesta talouteen ja yhteiskuntaan. Eri alojen toimijat voisivat yhdessä miettiä, miten Suomen vetovoimaisuutta tapahtumien järjestäjänä voitaisiin edistää. Samalla tapahtumateollisuuteen on pystyttävä investoimaan yhä enemmän varoja. Tässä on muutamia keskeisiä kysymyksiä, joiden ratkaiseminen vaikuttaa maan tapahtumien liiketoimintaan.

Suomen hyvät olosuhteet ja tunnettuus maailmalla tulevat vaikuttamaan positiivisesti maan talouteen sekä tapahtuma-alalla että laajemmin koko yhteiskunnassa. Yritystapahtumilla on Suomessa erinomainen tulevaisuus.

Yhteenveto

Nykypäivänä erilaiset digitaaliset teknologiat ovat vähentäneet kasvokkain tapahtuvaa liike-elämän vuorovaikutusta. Se ei ole kuitenkaan vähentänyt tarvetta aidolle kommunikoinnille, ja tämän takia erilaiset yritystapahtumat ovat suosittuja. Maailmalla yritystapahtumat ovat erittäin suurta liiketoimintaa, ja ne tuovat miljardeja euroja järjestäville maille. Suomessa on myös hyvät olosuhteet järjestää tapahtumia, ja maassa on pystyttävä hyödyntämään paremmin kyseistä vahvuutta. Alalle on muun muassa saatava enemmän investointeja ja samalla hotellikapasiteettia on parannettava. Yritystapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia yhdistää työ ja huvi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *